Republika e Kosoves

Kaçanik

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit

Emri dhe Mbiemri:  Pranverë Loku-Zharku

Vendi i lindjes: Kotlinë, Kaçanik

Vendbanimi: Kaçanik- Dushkajë

Adresa e banimit: Rruga ‘’Remzi Zharku’’

Kontakt: mob – 0038345465778      tel. fiks 03820046-426

Email: pranvera.zharku@rks-gov.net

Subjekti partiak: Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

Anëtare e kryesisë së degës në Kaçanik dhe Nënkryetare e Degës së Partisë

Edukimi :

1995-2004  Shkolla fillore-“Emin Duraku”, Kaçanik

2004-2007 Gjimnazi “Skënderbeu”- Kaçanik

Kolegji Universum, Fakulteti Ekonomik, drejtimi Menaxhment dhe Informatikë.

Universiteti I Tetovës, Fakulteti I Edukimit , drejtimi Klasor (duke vijuar studimet).

Përvoja e punës:

Nga viti 2013 deri 2017 Anëtare e Asamblesë Komunale.

Nga viti 2017 deri 2021 Anëtare e Asamblesë Komunale (mandati I dytë).

Nga viti 2017 deri 2021 Anëtare e Komitetit për Politikë dhe Financa.

Njohuri me kompjuter: Microsoft (Word, Exel, Power Point).

Gjendja Familjare:

E martuar, Nënë e një fëmije.