Republika e Kosoves

Kaçanik

INFORMATE – PER AKTIVITETIN E KUVENDIT TE KOMUNES NGA KONSTITUIMI I KUVENDIT TE KOMUNES, 20 DHJETOR 2017 DERI ME 31 DHJETOR 2018

2019/01/03 - 9:03

Forma e aplikacionit: INFORMATE – PER AKTIVITETIN E KUVENDIT TE KOMUNES NGA KONSTITUIMI I KUVENDIT TE KOMUNES, 20 DHJETOR 2017 DERI ME 31 DHJETOR 2018