Republika e Kosoves

Kaçanik

Nr. tel. DREJTORIA E ADMINISTRATES SE PERGJITHSHME

Emri dhe Mbiemri
Pozita
Telefoni
E-maili
Festim Neziraj
Drejtor DAP
038 200 46 429
044 711610
Mirlinda Dema
Zyrtare e Gjendjes Civile
Kacanik
038 200 46 415
044/228 014
mirlinda.dema@rks-gov.net
Habib Mema
Zyrtar i Gjendjes Civile
Dubrave
044 281 200
 habib.mema@rks-gov.net
Arbnore Çaka
Zyrtare e Gjendjes Civile
Kacanik
044 457 144
Kujtim Luma
Zyrtare e Gjendjes Civil
Glloboqice
044 484 697
Agim Demnika
Zyrtar i Gjendjes Civile
Doganaj
038 200 46 445
044/225 020
agim.demnika@rks-gov.net
Faik Gjini
Zyrtar i Gjendjes Civile
Kacanik
044/711 546
faik.gjini@rks-gov.net
Fatmir Ilazi
Zyrtar i Gjendjes Civile
Kacanik i Vjeter
038 200 46 448
044/228 042
fatmir.ilazi@rks-gov.net
Sahadete Dalloshi
Zyrtar i Gjendjes Civile
Kacanik
044704974
sahadete.dalloshi@rks-gov.net
Xhevahir Livoreka
Zyrtar i Gjendjes Civile
Ivaje
038 200 46 437
045/290 454
xhevahir.livoreka@rks-gov.net
Hetem Krasniqi
Zyrtar në QSHQ
038 200 46 441
044/225 127
hetem.krasniqi@rks-gov.net
Nedime Luma
Zyrtare në QSHQ
044/711 937
038 200 46 431
nedime.luma@rks-gov.net
 Adem kolshi
Zyrtar i Gjendjes Civile
Doganaj
 045311999
03820046445
adem.kolshi@rks-gov.net
Hafide Kuka
Arkiviste
038 200 46 414
hafide.kuka@rks-gov.net
Faik Hoxha
Arkivist
044/885 759
faik.hoxha@rks-gov.net
Rrahim Kuka
Sigurimi
044 224799
Vedat Dema
Zyrtar KDNj dhe barazi gjinore
044/279 386
vedat.dema@rks-gov.net
Hasan Kriva
Zyrtar i pranimit
044/461 990
hasan.kriva@rks-gov.net
Rufki Zharku
Mbikëqyres i parkut
044/346 108
Besnik Dema
 Sektori Teknik
044 868 303