Republika e Kosoves

Kaçanik

Nr. Tel. DREJTORIA E SHENDETESISE DHE MIREQENIES SOCIALE

 
Emri dhe Mbiemri
Pozita
Telefoni
E-maili
Diana Reka
Drejtor i DSHMS
038 200 46 427
044 544 541
diana.bajrami@rks-rks-gov.net
Avdi Vërbani
Zyrtar i mirëqenies sociale
045/264-550
avdi.verbani@rks-gov.net
Besnik Bajra
Inspektor sanitar
 044/224 850
besnik.bajra@rks-gov.net
Sinan Zeneli
Drejtor QKMF-se
044 149 640
0290 380 344
 sinan.zeneli@rks-gov.net
Gafurr Loku
Zyrtar DSHMS
038 200 46 410
 Xhelal Gashi
Drejtor, QPS
 044709047
03820046416
xhelal.gashi@rks-gov.net

T