Republika e Kosoves

Kaçanik

Nr. Tel. DREJTORIA E URBANIZMIT, KADASTRIT DHE MBROJTJES MJEDISIT

Emri dhe Mbiemri
Pozita
Telefoni
E-maili
Ukshin Qallaku
Drejtor i DUKMM
044 173052
038 200 46 425
ukshin.qallaku@rks-gov.net
 
Bujar Dullovi
Inspektor Mjedisor
044/625-336
 
bujar.dullovi@rks-gov.net
 
Jehona Dervishi
Zyrtare për Planifikim Hapës.
045/264-562
 
Jehona.hoxha@rks-gov.net
 
Afrim Fuga
Inspektor i Ndërtimit
044/225-450
 
Afrim.fuga@rks-gov.net
 
Edmond Mjaki
Shef i Kadasrit
044/713-380
038 200 46 419
 
Edmond.mjaki@rks-gov.net
 Rkip Vishi
 Zyrtar ne DUKMM  044225170
 
 rakip.vishi@rks-gov.net
 Rufat Muqa
 Zyrtar ne DUKMM  045217346
 rufat.muqa@rks-gov.net
 
Hamzë Berisha
Zyrtar për Uzurpime
044/225-191
                       hamze.berisha@rks-gov.net
 
Imer Vlashi
Zyrtar për matje
044/411-040
 
imer.vlashi@rks-gov.net
 
 Dashurije Emerllahu
 Zyrtar ne DUKMM  03820046417
                     
 dashurije.emerllahu@rks-gov.net
 
Nuhi Krivanjeva
Zyrtar Mjedisor
                    nuhi.krivenjeva@rks-gov.net
 
Fatos Koxha
Zyrtar i DUKMM-ës
044/225-123
 
fatos.koxha@rks-gov.net
Betim Shala
Zyrtar për Urbanizëm
044/704-946