Republika e Kosoves

Kaçanik

Nr. Tel. DREJTORIA PËR EKONOMI, FINANCA DHE ZHVILLIM

 

 
Emri dhe Mbiemri
 
Pozita
 
Telefoni
 
e-maili zyrtar
Bahri Selimi
Drejtor i DEFZH
038 200 46 424
045 949 400
bahri.i.selimi@rks-gov.net
bahriselimi@yahoo.com
Xhelal Dema
Menaxher i Zyrës së Tatimit në Prone
044/310- 424
xhelal.dema@ks-gov.net
Remzi Shabani
Zyrtar i të Hyrave &
Zotues
044-799-056
remzi.shabani@rks-gov.net
Islam Hasani
Zyrta Finaciar
044/787 363
038 200 46 439
islam.hasani@rks-gov.net
Çlirim Troni
Zyrtar për Zhvillim
044/491-793
clirim.troni@rks-gov.net
 Valdrin Dogani
Zyrtar Tatimi ne prone
044/499 249
valdrin.dogani@rks-gov.net
Arben Fera
Inspektor i Tregut
044/760-173
arben.fera@rks-gov.net
Vehbi Koraqi
Gjeodet i Tatimit Pronë
044/225-105
vebi.koraci@rks-gov.net
Ramiz Shehu
Zyrtar i Tatimit Pronë
044-227-739
ramiz.shehu@rks-gov.net
Mirlinda Vishi Zyrtare e DEFZh 044 485981 mirlinda.vishi@rks-gov.net
Arsim Zenuni
Zyrtare për Përllogaritje dhe Pagesa
044/136-017
arsim.zenuni@rks-gov.net
 Haki Raka
 Arkatar
 044263143
 haki.raka@rks-gov.net