Republika e Kosoves

Kaçanik

Ndryshim Plotesim e perberjes se Kuvendit te Komunes Kacanik te legjislatures se gjashte te zgjedhur me 22. tetor 2017 (Rabije Sallahu)

2020/09/14 - 11:24

Forma e aplikacionit: Ndryshim Plotesim e perberjes se Kuvendit te Komunes Kacanik te legjislatures se gjashte te zgjedhur me 22. tetor 2017 (Rabije Sallahu)