Republika e Kosoves

Kaçanik

Ndryshim plotësimet e përbërjes së KK të legjislaturës së 7- Emërimi i Rabije Sallahi, anëtare e KK

2022/01/06 - 2:14

Forma e aplikacionit: Ndryshim plotësimet e përbërjes së KK të legjislaturës së 7- Emërimi i Rabije Sallahi, anëtare e KK