Republika e Kosoves

Kaçanik

FTESË PËR MBLEDHJE

2021/02/22 - 10:54

Në bazë të nenit 52.1 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, mbahet mbledhja e  II-të (Dytë) e Rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa, për vitin 2021.

 

Mbledhja do të mbahet në katin e tretë të objektit të komunës në sallën e KK, më  23 Shkurt 2021 (Dita e Martë), më fillim pune në ora 11:00.

 

Mbledhjen do të  kryeson dhe udhëheq,  Kemal Mërseli,  Kryesues i Kuvendit.

 

Në mbledhjen e II-të (Dytë) të Rregullt të KPF-së të datës, 23 Shkurt 2021, do të shqyrtohet ky:

REND  PUNE

  1. Aprovimi i Procesverbalit nga mbledhja e kaluar e KPF-së;

 

  1. Raporti i Punës së Ekzekutivit të Komunës, për vitin 2020;

 

  1. Raporti Vjetor Financiar për periudhën:  Janar-Dhjetor 2020;   dhe

 

  1. Raporti i Punës së Komitetit për Politikë dhe Financa, për vitin 2020.