Republika e Kosoves

Kaçanik

Komiteti për Shërbime Publike mbanë mbledhjen e parë për vitin 2021

2021/02/24 - 9:50

Komiteti për Shërbime Publike mbajti mbledhjen e parë për vitin 2021. Takimin e kryesoi Kryesuesi i Komitetit për Shërbime Publike, Hamid Guri.
Anëtarët e këtij Komiteti punuan sipas pikave të rendit të ditës:
1. Aprovimi i Procesverbalit nga mbledhja e kaluar e Komitetit për Shërbime Publike;
2. Diskutim rreth Raportit të Punës së Komitetit për Shërbime Publike të vitit 2020;
3. Informatë rreth sektorit të emergjencave të komunës dhe
4. Raporti rreth gjendjes së mirëmbajtjes së rrugëve gjatë sezonit dimëror.