Republika e Kosoves

Kaçanik

Njoftim nga Komisioni Vlerësues për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës…

2019/06/05 - 3:26

Njoftim nga Komisioni Vlerësues për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës se hapja e ofertave shtyhet më dt.10.06.2019 ditë e Hane ora 14:00 për arsye teknike .

Aplikuesit sigurohen se Ofertat janë të mbyllura dhe të njëjtat do të bëhen publike gjatë hapjes, duke siguruar qasje të drejtpërdrejtë për pjesëmarrësit e Konkursit Publik.