Republika e Kosoves

Kaçanik

Njoftim për Debat Publik – RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN, KOMPETENCAT DHE PËRGJEGJËSITË E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS KOMUNALE dhe KODI I ETIKES

2020/12/30 - 3:00

Komuna e Kaçanikut, me qëllim të informimit dhe pjesëmarrjes së gjerë dhe aktive të publikut dhe në pajtim me legjislacionin në fuqi, organizon:
DEBAT PUBLIK ME QYTETARË
TEMA:
1. RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN, KOMPETENCAT DHE PËRGJEGJËSITË E ORGANEVE TË ADMINISTRATËS KOMUNALE dhe
2. KODI I ETIKES
Vendi : Salla e Kuvendit të Komunës, objekti i administratës komunale
Data dhe koha : 11 janar 2021
Ora: 11:00
Draftet do të publikohen ditëve në vazhdim
Qytetarë të nderuar,
Bëhuni pjesë e proceseve në organet vendimmarrëse në komunën tonë!