Republika e Kosoves

Kaçanik

Organizohet punëtori për realizimin e politikave publike për zhvillimin ekonomik komunal

2019/02/06 - 4:27

Zyrtarët e Komunës së Kaçanikut për dy ditë radhazi ishin pjesë e punëtorisë për rolin e komunës në stimulimin e punësimit dhe vet-punësimit, organizuar nga Forumi për Iniciativa Qytetare. Ky aktivitet u organizua në kuadër të implementimit të projektit “PREX” në Komunën e Kaçanikut.