Republika e Kosoves

Kaçanik

Njoftim për listen e ngushtë të kandidatëve që kanë plotësuar kushtet për aplikim në konkursin “Specialist të përgjithshëm për tatim-taksa

2022/01/14 - 4:26

Forma e aplikacionit: Njoftim për listen e ngushtë të kandidatëve që kanë plotësuar kushtet për aplikim në konkursin “Specialist të përgjithshëm për tatim-taksa