Republika e Kosoves

Kaçanik

NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS – Ndërtimi i kanalit te hapur të ujitjes prej Seperacionit – Tregu i Kafshëve

2019/06/24 - 10:39

Forma e aplikacionit: NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS – Ndërtimi i kanalit te hapur të ujitjes prej Seperacionit – Tregu i Kafshëve