Republika e Kosoves

Kaçanik

NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS – Ndërtimi i rrugëve në fshatin Ivajë

2019/06/24 - 10:37

Forma e aplikacionit: NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS – Ndërtimi i rrugëve në fshatin Ivajë