Republika e Kosoves

Kaçanik

PLANI I VEPRIMIT PER ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE SIPAS RAPORTIT TE AUDITORIT PER VITIN 2019

2020/09/14 - 11:27

Forma e aplikacionit: PLANI I VEPRIMIT PER ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE SIPAS RAPORTIT TE AUDITORIT PER VITIN 2019