Republika e Kosoves

Kaçanik

RREGULLORE 01 Nr. 16-4838/16 – PER PAGESEN E TARIFAVE, NGARKESAVE ADMINISTRATIVE, GJOBAVE DHE SHERBIMEVE TE TJERA KOMUNALE

2016/03/09 - 3:19

Forma e aplikacionit: RREGULLORE 01 Nr. 16-4838/16 – PER PAGESEN E TARIFAVE, NGARKESAVE ADMINISTRATIVE, GJOBAVE DHE SHERBIMEVE TE TJERA KOMUNALE