Republika e Kosoves

Kaçanik

RREGULLORE (K.KAC) 01Nr. 16-13446/16 – PER NDRYSHIMIN PLOTESIMIN E RREGULLORES PER PAGESEN E TARIFAVE, NGARKESAVE ADMINISTRATIVE, GJOBAVEDHE SHERBIMEVE TE TJERA KOMUNALE, 01-NR. 16-4838/16

2016/05/30 - 3:23

Forma e aplikacionit: RREGULLORE (K.KAC) 01Nr. 16-13446/16 – PER NDRYSHIMIN PLOTESIMIN E RREGULLORES PER PAGESEN E TARIFAVE, NGARKESAVE ADMINISTRATIVE, GJOBAVEDHE SHERBIMEVE TE TJERA KOMUNALE, 01-NR. 16-4838/16