Republika e Kosoves

Kaçanik

RREGULLORE (K.KAC) NR02. 2017 – 01 NR. 104/02-30629/17 – PER NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E RREGULLORES PER PAGESEN E TARIFAVE, NGARKESAVE ADMINISTRATIVE, GJOBAVE DHE SHERBIMEVE TE TJERA KOMUNALE 01- NR. 4838/2016 TE DATES 15.02.2016

2017/10/06 - 3:28

Forma e aplikacionit: RREGULLORE (K.KAC) NR02. 2017 – 01 NR. 104/02-30629/17 – PER NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E RREGULLORES PER PAGESEN E TARIFAVE, NGARKESAVE ADMINISTRATIVE, GJOBAVE DHE SHERBIMEVE TE TJERA KOMUNALE 01- NR. 4838/2016 TE DATES 15.02.2016