Republika e Kosoves

Kaçanik

RREGULLORE NR.02/2018 (01NR.60/01-21292/18 – PER ORGANIZIMIN E PUNES NE SHKOLLA FILLORE TE MESME TE ULETA DHE TE MESME TE LARTA

2018/08/06 - 12:05

Forma e aplikacionit: RREGULLORE NR.02/2018 (01NR.60/01-21292/18 – PER ORGANIZIMIN E PUNES NE SHKOLLA FILLORE TE MESME TE ULETA DHE TE MESME TE LARTA