Republika e Kosoves

Kaçanik

RREGULLORE NR.03/2018 (07-104/01-34317/18) – PER VARREZAT, OFRIMIN E SHERBIMEVE TE VARRIMIT, RREGULLIMIN DHE MIREMBAJTJEN E TYRE

2018/11/19 - 2:14

Forma e aplikacionit: RREGULLORE NR.03/2018 (07-104/01-34317/18) – PER VARREZAT, OFRIMIN E SHERBIMEVE TE VARRIMIT, RREGULLIMIN DHE MIREMBAJTJEN E TYRE