Republika e Kosoves

Kaçanik

RREGULLORE NR.04/2018 (05-430/03-36591/18) – PER TATIMIN PER PRONEN E PALUAJTSHME PER VITIN 2019

2018/12/20 - 4:17

Forma e aplikacionit: RREGULLORE NR.04/2018 (05-430/03-36591/18) – PER TATIMIN PER PRONEN E PALUAJTSHME PER VITIN 2019