Republika e Kosoves

Kaçanik

VENDIM PER APROVIMIN E LISTES SE VEÇANTE TE PRONAVE KOMUNALE TE CILAT PLANIFIKOHEN TE JEPEN NE SHFRYTEZIM NE VITIN 2022

2021/12/31 - 12:45

Forma e aplikacionit: VENDIM PER APROVIMIN E LISTES SE VEÇANTE TE PRONAVE KOMUNALE TE CILAT PLANIFIKOHEN TE JEPEN NE SHFRYTEZIM NE VITIN 2022