Republika e Kosoves

Kaçanik

Zyra Ligjore

Zyra Ligjore

Ilir Lumi, Avokat i Komunës

Kontakti:

ilir.lumi@rks-gov.net

044224880