Republika e Kosoves

Kamenicë

Admninistrata e Përgjithshme

Brikenë Ramabaja-  Administrata e Përgjithshme

Tel: 044-799-230
Tel/Fix: 03820047604
E-mail: Brikene.ramabaja@rks-gov.net

Brikenë Ramabaja është e lindur më 12 dhjetor 1986. Shkollën fillore dhe të mesme e përfundoi në Kamenicë.
Studimet Bachelor i përfundoi në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Filozofik, departamenti i Psikologjisë.

Nga viti 2011 – 2018 ka punuar si administratore e Qendrës së Lëvizjes VETËVENDOSJE – Kamenicë.

Në zgjedhje lokale të vitit 2017 është zgjedhur si anëtare e Kuvendit Komunal Kamenicë nga rradhët e Lëvizjes VETËVENDOSJE!.

Në vitin 2018 është zgjedhur Drejtoreshë e Administratës së Përgjithshme në Komunën e Kamenicës