Republika e Kosoves

Kamenicë

Diskutim publik me qytetarë për gjashtë mujorin e dytë të vitit 2019

2020/01/09 - 10:50

Forma e aplikacionit: Diskutim publik me qytetarë për gjashtë mujorin e dytë të vitit 2019