Republika e Kosoves

Kamenicë

Detajet e Tenderit

N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
01-01-1970
Data e mbylljes së tenderit:
01-01-1970
Kriteri i dhënies:
Vlera e parashikuar:
Vlera e kontratës:
Lloji i kontratës:
Procedura:
Lots:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\Apache24\htdocs\komunat\wp-content\themes\municipalities\single_tender.php on line 149
Lot name: Cmimi:
Ofertat:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\Apache24\htdocs\komunat\wp-content\themes\municipalities\single_tender.php on line 175
Operatori ekonomik Lot name Cmimi