Republika e Kosoves

Kamenicë

Seancë e Jashtëzakonshme – Diskutim lidhur me reformën në Arsim 08.06.2019

Seanca e Jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal pjes2 08.06.2019

Seanca e Jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal 08.06.2019

Seanca e Kuvendit Komunal Kamenicë

video 1