Republika e Kosoves

Kamenicë

Kabineti

Shef i Kabinetit
Meriton Ramabaja
email: meriton.ramabaja@rks-gov.net

Meriton Ramabaja është i lindur më 9 shtator 1988 në Gjilan.
Ka studiuar në Fakultetin e Administrim Biznesit dhe Marketing në Univerzitetin Izabela Hendrix ne qytetin e Belo Horizonte, Brazil.
Gjatë studimeve në të njejtën kohë ka qenë edhe i angazhuar në punë në kompani të ndryshme nacionale dhe internacionale. Ka kryer funksionin e udhëheqësit te zyres së departamentit të marketingut online për dy vite dhe zyres se departamentit te marketingut per dy vite.

Pas kthimit në Kosovë ka qenë i punësuar në sektorin privat ku ka qenë i angazhuar kryesisht në departamentin e shitjes dhe të marketingut.

Që nga korriki i vitit 2018 ka qenë i angazhuar në drejtorinë e kulturës, rinisë dhe sportit, si zyrtar për rini. Aktualisht është shef i kabinetit të Kryetarit të Kamenicës.