Republika e Kosoves

Kamenicë

Kandidatët e përzgjedhur për pozitën e punës-Ndihmës/e Mjekësor/e në Shtëpinë e Komunitetit për persona me aftësi të kufizuara mendore në Kamenicë

2019/04/10 - 10:38

Forma e aplikacionit: Kandidatët e përzgjedhur për pozitën e punës-Ndihmës/e Mjekësor/e në Shtëpinë e Komunitetit për persona me aftësi të kufizuara mendore në Kamenicë