Republika e Kosoves

Kamenicë

Kërkesë për ndarjen e mjeteve financiare për mbulimin e tërësishëm të shpenzimeve për vitin shkollor 2019/2020

2020/10/14 - 1:59

Forma e aplikacionit: Kërkesë për ndarjen e mjeteve financiare për mbulimin e tërësishëm të shpenzimeve për vitin shkollor 2019/2020