Republika e Kosoves

Kamenicë

Komiteti për Planifikim Urban, Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit