Republika e Kosoves

Kamenicë

Kontratë për renovimin e pjesërishëm të objektit të banimit- shtëpia e komunitetit

2019/12/17 - 10:04

Forma e aplikacionit: Kontratë për renovimin e pjesërishëm të objektit të banimit- shtëpia e komunitetit