Republika e Kosoves

Kamenicë

Kontratë për furnizimin me pajisje për mirëmbajtjen e ambientit- Programi ta Pastrojmë Kosovën/Ritenderim

2019/12/18 - 9:35

Forma e aplikacionit: Kontratë për furnizimin me pajisje për mirëmbajtjen e ambientit- Programi ta Pastrojmë Kosovën/Ritenderim