Republika e Kosoves

Kamenicë

Ambasada Gjermane hap aplikimin për projektet e vogla për vitin 2020

2020/02/14 - 9:41

Ambasada Gjermane në Prishtinë ofron përkrahje për projektet e vogla.

Projektet e vogla do të përkrahen me vlerë prej 8.000 euro. Projektet duhet të ofrojnë ndihmë të shpejtë dhe efektive për shtresat më të varfëra dhe të cenueshme të shoqërisë.

Afati i fundit për dorëzimin e projekt-propozimeve është data 9 mars 2020, ora 12:00 dhe mund të dorëzohen në mënyrë elektronike në: info@diplo.pris.de ose përmes postës si kopje fizike në adresën vijuese:

Ambasada Gjermane në Prishtinë- Seksioni për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik

Rr. Azem Jashanica nr. 66, Dragodan II- 10000 Prishtinë

https://pristina.diplo.de/xk-sq/themen/-/2302464?fbclid=IwAR0Wmx7lfWj3lKDoj49JqzZy3Eh43GyXCeDCf-_Qq7V_dUqh1k8H6zJWmBs&openAccordionId=item-2303732-1-panel