Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Kamenicë

Fillojnë aktivitetet në Komunën e Kamenicës për të shënuar 19 nëntorin- Ditën Botërore për Parandalimin e Abuzimit të Fëmijëve

2021/11/11 - 1:24

Në ambientet e Shtëpisë së Kulturës ‘’Isa Kastrati’’ është mbajtur një punëtori me nxënësit e Shkollave të Mesme të Ulëta të Komunës së Kamenicës për të shënuar 19 Nëntorin, Ditën Botërore për Parandalimin e Abuzimit të Fëmijëve.

Kjo punëtori është organizuar në kuadër të projektit ‘’Së bashku kundër abuzimit të fëmijës’’ që është duke e implementuar organizata Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me organizatën Qendra për Studime të Avancuara (FIT) si dhe në bashkëpunim me komunën e Kamenicës që nga muaji shkurt i vitit 2020. Projekt është i financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të Instrumentit për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (EIDHR).

Koordinatori i projektit për komunën e Kamenicës nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), Rexhep Arifi, tregoi se nga data 1 – 5 nëntor 2021, nxënësit e të gjitha shkollave të mesme të ulëta të komunës së Kamenicës, së bashku me psikologët dhe mësimdhënësit e artit figurativ dhe edukatës qytetare, janë angazhuar që të përgatitin vizatime, mesazhe dhe ese të cilat kanë për qëllim sensibilizimin e shoqërisë për rëndësinë e parandalimit të abuzimit të fëmijëve.

Këto punime janë prezantuar gjatë punëtorisë nga nxënësit e shkollave dhe është zhvilluar një debat për rëndësinë e raportimit të rasteve të abuzimit.

Menaxherja e projektit znj. Ardita Kabashi nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) ishte tejet e kënaqur me punimet dhe prezantimet e nxënësve dhe inkurajoi nxënësit që të vazhdojnë të bëhen zëri i shoqërisë për të parandaluar dhe raportuar rastet e abuzimit si dhe ofroi mbështetjen e plotë në të gjitha aktivitetet që kanë për qëllim mbrojtjen e interesit më të lartë të fëmijëve.

Aktiviteti i radhës do të realizohet në sheshin e qytetit të Kamenicës, me datën 19 nëntor 2021, ku nxënësit do të zhvillojnë një fushatë sensibiluzuese për të shënuar Ditën Botërore për Parandalimin e Abuzimit të Fëmijëve.