Republika e Kosoves

Kamenicë

Inspektimi i punimeve në projektin e Kyçjeve Individuale të Ujësjellësit

2023/09/13 - 8:24

Shefi i Kabinetit të Kryetarit, Vaxhid Rexhepaj, së bashku me menaxherin e projektit, Sherif Thaqi, kanë organizuar një inspektim të punimeve në projektin e Kyçjeve Individuale të Ujësjellësit në Fshatin Hodonoc të Kamenicës, projekt ky që po menaxhohet me sukses dhe po përmbush të gjitha standardet e kërkuara.