Republika e Kosoves

Kamenicë

Inspektorati Komunal mbyll një biznes në Roganë për shkak të mungesës së Pëlqimit për ushtrimin e veprimtarisë

2022/01/11 - 10:27

Inspektorati Komunal i shoqëruar nga Policia e Kosovës ka bërë inspektimin e subjektit afarist “Viva Fresh” Sh.P.K në Rogaqicë, dhe pas inspektimit është konstatuar se subjekti në fjalë ushtron veprimtarinë tregtia me pakicë e artikujove ushqimor pa u pajisur me Pëlqim.

Andaj Inspektorati Komunal duke u bazuar në Ligjin për Inspektoratin dhe Mbikqyrjen e Treguti ka ndaluar përkohësisht ushtrimin e veprimtarisë së këtij subjekti afarist, deri në paisje me pëlqim.

Lidhur me këtë, Kryetari Kadri Rahimaj ka thënë se do të ofrojnë bashkëpunim për çdo investim në komunë, mirëpo për shkeljet e ligjit ka zero tolerancë.

“Ligji mbi të gjitha
Në mungesë të lejes për ushtrimin e veprimtarisë Inspektorati Komunal e ka ndaluar ushtrimin e veprimtarisë së biznesit “Viva Fresh Store” në Roganë.
Ne mirëpresim çdo investim në Komunën tonë dhe njëkohësisht do ta ofrojmë bashkëpunimin tonë maksimal në rritjen e punësimit dhe mirëqenies së qytetarëve.
Mirëpo për shkeljet e ligjit, zero tolerance”, ka shkruar ai.