Republika e Kosoves

Kamenicë

Njoftim nga Departamenti i Tatimit në Pronë

2020/11/19 - 9:39

Njoftohen qytetarët se pagesat e faturës së tatimit në pronë, që bëhen para datës 31 dhjetor do t’i shmangen gjobave dhe interesit për tatimin e vlerësuar të vitit 2020.

Gjithashtu qytetarët mund t’i shtypin faturat e tatimit në pronë online në linkun mëposhtë:

https://tatimineprone-rks.org/fatura/