Republika e Kosoves

Kamenicë

NJOFTIM PËR GREVË

2022/08/25 - 7:31

Qytetarë të nderuar, ju njoftojmë se sot më datë 25.08.2022, Administrata Komunale do të mbajë grevë në vendin e punës.

Greva do të mbahet gjatë orarit të punës.

Andaj për shkak të grevës, sot nuk do të mund të kryeni shërbime komunale.