Republika e Kosoves

Kamenicë

Njoftim për pagesat e Tatimit në Pronë

2021/12/22 - 1:28

Komuna e Kamenicës përkatësisht Zyra e Tatimit në Pronë u bënë thirrje të gjithë qytetarëve që të bëjnë pagesat e dy kësteve të tatimit në pronë.

Luten qytetarët që të kryejnë këto pagesa pasi që ka përfunduar afati i pagesës së këstit të dytë, dhe me këtë rast aplikohet masa ndëshkimore.

Ndryshe nga 1 Janari 2021 fatura e tatimit në pronë do t’u dërgohet qytetarëve të Kamenicës përmes postës.

Rikujtim: Afati për pagesën e kësteve:

Kësti i parë: 30.04.2021
Kësti i dytë: 30.09.2021