Republika e Kosoves

Kamenicë

Thirrje për aplikim

2019/02/03 - 3:28

Ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka hapur thirrjen për projekte për organizatat joqeveritare të Kosovës.

Të drejtë aplikimi kanë të gjitha OJQ-të kosovare të cilat kanë për qëllim të ndihmojnë grupet më të varfra dhe më të prekshme të shoqërisë.

Mënyra për aplikim dhe të gjitha informacionet do të jenë publike nesër.

Klikoni linkun për më më shumë informacione dhe inkurajojmë që të aplikojnë OJQ-të që veprojnë në Kamenicë.

https://web.facebook.com/115510265177128/posts/2221197397941727/