Republika e Kosoves

Kamenicë

Zgjedhen Kryetarët e Këshillave Lokale në Lagjet dhe Fshatrat e Kamenicës

2022/06/29 - 8:03

Komuna e Kamenicës ka përfunduar procesin e zgjedhjes së Kryetarëve dhe Anëtarëve të Këshillave Lokale në të gjithë fshatrat dhe lagjet.

Komisioni për Zgjedhjen e Këshillave Lokale ka mbajtur 26 takime lidhur me këtë proces.

Këta janë Kryetarët dhe Anëtarët e Këshillave Lokale në lagjet dhe fshatrat e Komunës së Kamenicës.

1. Qendra Kamenicë-Ruboci është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Ruzhdi Qehaja.

2. Lagja Malësia-Tugjec,Gmicë, Svircë, Zajqec, Meshinë është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Murat Demaj.

3. Lagja “Iliria”, Kamenicë është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Agim Maliqi.

4. Lagja “Qamëria”-Hajnoc është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Burim Imeri.

5. Koretin është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Isuf Canaj.

6. Topanicë-Bllatë është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Mumin Zubaku.

7. Hodonoc është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Sinan Morina.

8. Rogaçicë-Novosellë është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Jeton Kryeziu.

9. Petroc është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Xhavit Ajeti.

10. Karaqevë e Epërme është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Rabit Kastrati.

11. Karaqevë e Poshtme është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Selver Lenjani.

12. Berivojcë është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Ilir Tahiri

13. Boscë-Grizime, Strelicë, Moqar, Bratilloc, Feriqevë, Konstadincë është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Bojan Stojanoviç.

14. Muçivercë-Dajkoc, Çarakoc, Kranidell është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Albert Thaçi.

15. Hogosht-Dahznicë, Poliçkë, Marocë, Vriqec, Velegllavë e Epërme, Lisock, Zhuj, Shahiq, Gjyrishec është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Sejdi Latifaj.

16. Kopernicë-Kolloleq është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Endrit Beqiri.

17. Strezoc-Krilevë, Leshtar, Vaganesh, Rahovicë, Kremenat I, Kremenatë II, Gragjenil është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Besim Cakolli.

18. Busavatë është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Feim Maliqi.

19. Shipashnicë e Epërme-Desivojcë, Lajçiq, Tërstenë. Sedllar, Velegllavë e Poshtme është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Rabit Dërmaku.

20. Shipashnicë e Poshtme është zgjedhur Kryetar i Këshillit Lokal: Islam Rexhepi.