Republika e Kosoves

Kamenicë

Kanditati/ja e përzgjedhur për pozitën e punës-Kuzhinier/e në Shtëpinë e Komunitetit për persona me aftësi të kufizuar mendore, në Kamenicë

2019/04/10 - 10:32

Forma e aplikacionit: Kanditati/ja e përzgjedhur për pozitën e punës-Kuzhinier/e në Shtëpinë e Komunitetit për persona me aftësi të kufizuar mendore, në Kamenicë