Republika e Kosoves

Kamenicë

Njoftim për dhënie të kontratës për mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve lokale- ritenderim

2019/12/17 - 10:06

Forma e aplikacionit: Njoftim për dhënie të kontratës për mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve lokale- ritenderim