Republika e Kosoves

Kamenicë

Njoftim për dhënie të kontratës- VSM i planit zhvillimor komunal

2019/12/17 - 9:55

Forma e aplikacionit: Njoftim për dhënie të kontratës- VSM i planit zhvillimor komunal