Republika e Kosoves

Kamenicë

Njoftim për mbajtjen e takimit publik lidhur me hartimin e Strategjisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal 2023-2027

2022/09/22 - 8:45

Forma e aplikacionit: Njoftim për mbajtjen e takimit publik lidhur me hartimin e Strategjisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal 2023-2027