Republika e Kosoves

Kamenicë

Njoftim per shkeputjen e njeanshme te kontrates per qirane e shfrytezimit te prones se paluajtshme komunale

2019/11/15 - 4:50

Forma e aplikacionit: Njoftim per shkeputjen e njeanshme te kontrates per qirane e shfrytezimit te prones se paluajtshme komunale