Republika e Kosoves

Kamenicë

Procesverbal nga mbledhja e IX-të e rregullt e Kuvendit të Komunës

2019/12/28 - 12:01

Forma e aplikacionit: Procesverbal nga mbledhja e IX-të e rregullt e Kuvendit të Komunës